ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

ΙΑΤΡΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ
(θέσεις Full Time ή Part Time)

Το Διαγνωστικό Κέντρο ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ Λτδ, μέλος του Ομίλου εταιριών υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας, στο πλαίσιο εφαρμογής των σχεδίων διαρκούς ανάπτυξής του, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του Ιατρούς ακτινολόγους σε πλήρη ή μερική απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα

• Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνώριση ειδικότητας
• Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη διάγνωση μαγνητικών ή/και αξονικών τομογραφιών
• Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
• Απαιτείται εγγραφή στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας στην Κύπρο

Προσφέρονται

• Ελκυστικό πακέτο αμοιβών & παροχών που περιλαμβάνει:

Ετήσιες απολαβές: 100.000€+ αναλόγως εμπειρίας και προσόντων (Full time position)
Ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης (Medical Malpractice)
Πρόσθετες παροχές για υπηρεσίες ΠΦΥ, Β’ βάθμιας και οδοντιατρικές από τις μονάδες του ομίλου Βιοιατρική

Φορολογική έκπτωση για 10 έτη για το 50% των ετήσιων απολαβών (ισχύει για φορολογικούς κάτοικους εξωτερικού)
• Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης
• Παροχή βοήθειας για την μετεγκατάσταση και εγγραφή ως ιατρός στις αρμόδιες κυπριακές αρχές
• Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή Βιογραφικού

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: careers@evresisdiagnostic.com και του είδους εργασίας (FT ή PT) που σας ενδιαφέρει μέχρι 31/10/21

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως καλέσετε στο +35722861030

  Ανέβασμα CV


  Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

  Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24)μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο τωνεικοσιτεσσάρων (24)μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη

  Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ – ΛΕΜΕΣΟΣ

  Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με πολυετή παρουσία στην Κύπρο και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά:

  Καθήκοντα
  • Υποδοχή και εξυπηρέτηση εξεταζόμενων
  • Λήψη και καταχώρηση ψηφιακά ιατρικού ιστορικού
  • Διεκπεραίωση ιατρικών παραπεμπτικών και παραπεμπτικών ΓΕΣΥ
  • Λήψη και διαχείριση βιολογικών δειγμάτων 
  • Καταχώρηση και αποστολή γνωματεύσεων
  Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες
  • Πτυχίο επαγγελματία υγείας σε έναν από τους τομείς τεχνολόγου εργαστηρίων, νοσηλευτικής, μικροβιολογίας, βιοχημείας, αιματολογίας, βιολογίας, ανοσολογίας
  • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η γνώση λήψης αίματος
  • Καλή γνώση της ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ιδιαίτερα της ιατρικής ορολογίας
  • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
  • Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες μαζί με δυναμικές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης αρνητισμού
  • Δίπλωμα οδήγησης & μεταφορικό μέσο
  Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν
  • Δίπλωμα / πιστοποιητικό φλεβοκέντρισης (phlebotomist)
  • Γνώση λήψης αίματος από μικρά παιδιά και βρέφη 
  • Πιστοποιητικό παροχής πρώτων βοηθειών
  • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου 
  • Προϋπηρεσία σε μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, νοσηλευτικό ίδρυμα, απεικονιστικό εργαστήριο, κλινικό εργαστήριο, ή άλλο και γνώση λογισμικού ΓεΣΥ
  Προσφέρονται
  • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών βάση εμπειρίας, κάλυψης βασικών απαιτήσεων αλλά και τυχόν κάλυψης πρόσθετων προσόντων
  • Πακέτο πρόσθετων παροχών υγείας (μέσω του Ομίλου Βιοϊατρική)
  • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
  • Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα μεγάλο όμιλο
  Διαδικασία αποστολής βιογραφικών

  Στο e-mail: info@yiannouka.com.cy 

  με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. AIMOLΙΜ.02).

  Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 10/02/2022.

  Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

  Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο  εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη

  Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

  Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με πολυετή παρουσία στην Κύπρο και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά:

  Καθήκοντα
  • Υποδοχή και εξυπηρέτηση εξεταζόμενων
  • Λήψη και καταχώρηση ψηφιακά ιατρικού ιστορικού
  • Διεκπεραίωση ιατρικών παραπεμπτικών και παραπεμπτικών ΓΕΣΥ
  • Λήψη και διαχείριση βιολογικών δειγμάτων 
  • Καταχώρηση και αποστολή γνωματεύσεων
  Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες
  • Πτυχίο επαγγελματία υγείας σε έναν από τους τομείς τεχνολόγου εργαστηρίων, νοσηλευτικής, μικροβιολογίας, βιοχημείας, αιματολογίας, βιολογίας, ανοσολογίας
  • Πολύ καλή γνώση λήψης αίματος
  • Καλή γνώση της ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ιδιαίτερα της ιατρικής ορολογίας
  • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
  • Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες μαζί με δυναμικές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης αρνητισμού
  • Δίπλωμα οδήγησης & μεταφορικό μέσο
  Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν
  • Δίπλωμα / πιστοποιητικό φλεβοκέντρισης (phlebotomist)
  • Γνώση λήψης αίματος από μικρά παιδιά και βρέφη 
  • Πιστοποιητικό παροχής πρώτων βοηθειών
  • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου 
  • Προϋπηρεσία σε μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, νοσηλευτικό ίδρυμα, απεικονιστικό εργαστήριο, κλινικό εργαστήριο, ή άλλο και γνώση λογισμικού ΓεΣΥ
  Προσφέρονται
  • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών βάση εμπειρίας, κάλυψης βασικών απαιτήσεων αλλά και τυχόν κάλυψης πρόσθετων προσόντων
  • Πακέτο πρόσθετων παροχών υγείας (μέσω του Ομίλου Βιοϊατρική)
  • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
  • Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα μεγάλο όμιλο
  Διαδικασία αποστολής βιογραφικών

  Στο e-mail: info@yiannouka.com.cy 

  με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. AIMOLE2022.02).

  Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 10/02/2022

  Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

  Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο  εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη

  Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

  ΟΔΗΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

  Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με πολυετή παρουσία στην Κύπρο και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά:

  Καθήκοντα
  • Συλλογή και ασφαλής μεταφορά δειγμάτων υπό ειδικές διαδικασίες
  • Μεταφορά και παράδοση υγειονομικού υλικού
  • Βοηθητικές  εργασίες λειτουργίας
  Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες
  • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
  • Καθαρό ποινικό Μητρώο 
  • Ολύ καλή γνώση της Ελληνκής και Αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
  • Άριστες εποικινωνιακές δεξιότητες
  Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν
  • Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης
  • Δίπλωμα οδήγησης μικρής Μοτοσυκλέτας
  • Πιστοποιητικό γώσης χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου 
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  Προσφέρονται
  • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών 
  • Πακέτο παροχών υγείας (μέσω του Ομίλου Βιοϊατρική)
  • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
  • Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα μεγάλο Όμιλο
  Διαδικασία αποστολής βιογραφικών

  Στο e-mail: info@yiannouka.com.cy

  με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. MESSENGER2022.02).

  Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 13/02/2022

  Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

  Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο  εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη

  Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

  Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με πολυετή παρουσία στην Κύπρο και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά:

  Καθήκοντα
  • Γενική καθαριότητα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 
  • Καθαρισμός κεντρικού κτηρίου και παραρτημάτων
  • Εξυπηρέτηση και υποστήριξη εξεταζόμενων και εργαζομένων
  Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες
  • Συνέπεια και επαγγελματισμός
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  • Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Κατοχή άδειας οδήγησης και ιδιωτικού μεταφορικού μέσου
  • Ευχέρεια μετακινήσεων (Παγκύπρια) και διάθεσης χρόνου
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άντρες
  • Δυνατότητα σε βάρδιες που θα καθορίζονται από το Χημείο
  Προσφέρονται
  • Ικανοποιητικό πακέτο μόνιμων αποδοχών βάση προσόντων και προϋπηρεσίας
  • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
  Διαδικασία αποστολής βιογραφικών

  Στο e-mail: info@yiannouka.com.cy

  με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. CLEAN2022.02).

  Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 12/02/2022

  Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

  Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο  εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη

  Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

  Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με πολυετή παρουσία στην Κύπρο και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά:

  Καθήκοντα
  • Καθημερινός προγραμματισμός και διεξαγωγή μοριακών εξετάσεων
  • Χειρίζεται, αποθηκεύει, διατηρεί αντιδραστήρια και δείγματα αναλύσεων και συμμετέχει σε λοιπές διεργασίες του εργαστηρίου
  • Διενέργεια ποιοτικού ελέγχου σε διεθνή συστήματα και έλεγχος αποτελεσμάτων
  • Καταγραφή και διατήρηση δεδομένων αναλύσεων
  Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες
  • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
  • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
  Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν
  • Προϋπηρεσία σε εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας
  • Εμπειρία ή/και γνώση σε μοριακές τεχνικές RT-PCR
  Διαδικασία αποστολής βιογραφικών

  Στο e-mail: info@yiannouka.com.cy 

  με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. ΜOL2022).

  Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

  Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο  εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη

  Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

   Επιλογή ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ ή Χημείο Γιαννουκά

   Μονάδα Επίσκεψης
   Μονάδα Επίσκεψης

   Ανέβασμα CV


   ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ

   Χημείο Γιαννουκά