ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ (ΑΑΞΟΝΙΚΟΥ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ) – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Το Διαγνωστικό Κέντρο Α.ΕΥΡΕΣΙΣ, στο πλαίσιο εφαρμογής των σχεδίων διαρκούς ανάπτυξής του, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του Τεχνολόγο (Αξονικού/Μαγνητικού Τομογράφου).

Καθήκοντα
 • Χειρισμός μαγνητικού/αξονικού τομογράφου 
 • Επικοινωνία με ιατρους ακτινολόγους για καθορισμό πρωτοκόλου εξέτασης 
 • Συνεργασία με νοσηλευτικό προσωπικό
 • Τήρηση και διασφάλιση κανονισμών Αφάλειας και Υγείας
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες
 • Αναγνωρισμένο Πτυχίο Σχολής Τεχνολόγων/Ακτινογράφων
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη διενέργεια μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας τουλάχιστον 2 χρόνων
 • Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Εγγεγραμμένος/η στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Τεχνολόγων Ακτινολόγων
Προσφέρονται
 • Ελκυστικό πακέτο αμοιβών & παροχών
 • Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες γρήγορης επαγγελματικής εξέλιξης
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
Διαδικασία αποστολής βιογραφικών

Στο e-mail: careers@evresisdiagnostic.com

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 02/01/2023.

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο  εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ – ΛΕΜΕΣΟΣ

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με πολυετή παρουσία στην Κύπρο και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ – ΛΕΜΕΣΟΣ (Κώδικος: AIMOLΙΜ.12.22).

Καθήκοντα
 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση εξεταζόμενων
 • Λήψη και καταχώρηση ψηφιακά ιατρικού ιστορικού
 • Διεκπεραίωση ιατρικών παραπεμπτικών και παραπεμπτικών ΓΕΣΥ
 • Λήψη και διαχείριση βιολογικών δειγμάτων 
 • Καταχώρηση και αποστολή γνωματεύσεων
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες
 • Πτυχίο επαγγελματία υγείας σε έναν από τους τομείς τεχνολόγου εργαστηρίων, νοσηλευτικής, μικροβιολογίας, βιοχημείας, αιματολογίας, βιολογίας, ανοσολογίας
 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η γνώση λήψης αίματος
 • Καλή γνώση της ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ιδιαίτερα της ιατρικής ορολογίας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες μαζί με δυναμικές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης αρνητισμού
 • Δίπλωμα οδήγησης & μεταφορικό μέσο
Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν
 • Δίπλωμα / πιστοποιητικό φλεβοκέντρισης (phlebotomist)
 • Γνώση λήψης αίματος από μικρά παιδιά και βρέφη 
 • Πιστοποιητικό παροχής πρώτων βοηθειών
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου 
 • Προϋπηρεσία σε μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, νοσηλευτικό ίδρυμα, απεικονιστικό εργαστήριο, κλινικό εργαστήριο, ή άλλο και γνώση λογισμικού ΓεΣΥ
Προσφέρονται
 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών βάση εμπειρίας, κάλυψης βασικών απαιτήσεων αλλά και τυχόν κάλυψης πρόσθετων προσόντων
 • Πακέτο πρόσθετων παροχών υγείας (μέσω του Ομίλου Βιοϊατρική)
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα μεγάλο όμιλο
Διαδικασία αποστολής βιογραφικών

Στο e-mail: HR_Bioiatriki_yml@yiannouka.com.cy

με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. AIMOLΙΜ.12.22).

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 15/12/2022.

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο  εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

  Επιλογή ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ ή Χημείο Γιαννουκά

  Μονάδα Επίσκεψης
  Μονάδα Επίσκεψης

  Ανέβασμα CV


  ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ

  Χημείο Γιαννουκά