Μαγνητική Τομογραφία

Η Βιοϊατρική Κύπρου διαθέτει στο Πολυδύναμο κέντρο  τον παγκοσμίως κορυφαίο μαγνητικό τομογράφο Lumina 3.0 Tesla της Siemens με τεχνητή νοημοσύνη, ο πρώτος σε Ελλάδα και Κύπρο και μόλις ο τρίτος στην Ευρώπη. 

Αξονική Τομογραφία

Στο Διαγνωστικό κέντρο ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ το οποίο στεγάζεται στη λεωφόρο Αθαλάσσας  λειτουργεί σύγχρονος αξονικός τομογράφος πολυτομικός (64 τομές), Aquilion 64 της εταιρείας TOSHIBA με δυνατότητα διενέργειας αξονικής στεφανιογραφίας.

Ηπατική Ελαστογραφία

Ελαστογραφία ήπατος με Fibroscan. Το Fibroscan είναι μία ανώδυνη μέθοδος για ποσοτική εκτίμηση της ελαστικότητας (stiffness) του ήπατος που συνδέεται με το βαθμό της ηπατικής ίνωσης, χωρίς να είναι απαραίτητο ο εξεταζόμενος να ακολουθήσει την επεμβατική μέθοδο της βιοψίας.

Ενδοσκοπικός Υπέρηχος

Ο ενδοσκοπικός υπερηχοτομογράφος αποτελεί μια πολύ εξειδικευμένη εξέταση η οποία αναφέρεται στη διαδικασία της εισαγωγής ενός μακρύ εύκαμπτου σωλήνα μέσω του στόματος για να απεικονίσει την πεπτική οδό.